Punt Òmnia a la PES La Mina
 Un espai d’alfabetització digital que fomenta la inclusió social a partir de les TIC